Hartelijk welkom op de site van JokiJo

 

Doelgroep
JokiJo is er voor kinderen vanaf 4 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze kinderen hebben speciale zorg nodig die binnen reguliere dagverblijven nauwelijks geboden kan worden. Ook kinderen die beter functioneren in een rustige omgeving, zoals kinderen met ADHD, komen hier optimaal tot hun recht. omdat wij werken met kleine groepen met alle aandacht voor uw kind.

Doelstelling
Ons doel is het bieden van hoogwaardige begeleiding, aangepast aan de wensen en zorgbehoeften van ouder en kind. Wij zijn geregistreerd en mogen daardoor met ZiN werken.
De arrangementen die wij hebben ingekocht zijn:
- Ambulante individuele jeugdhulp
- Ambulante groepsjeugdhulp
- Logeren

 

Het team
Ons team bestaat uit hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen met ASS en ADHD. Onze eis is dan ook dat zij minimaal 1
jaar werkervaring hebben met deze doelgroep en een relevante opleiding
hebben op minimaal SPW 3 niveau.

Zelf heb ik de opleiding Pedagogiek genoten aan de Fontys hogeschool te Sittard en werk al geruime tijd met kinderen/jong volwassenen met een
Autisme Spectrum Stoornis en/of ADHD.