Copyright C 2017 by JoKiJo  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@JoKiJo.nl
Zorgbureau JoKiJo
Copyright C 2017 by JoKiJo  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@JoKiJo.nl
Designed Aznil.nl
Astara

Stichting Astara:

www.stichtingastara.nl
info@stichtingastara.nl
06-29566024

Visie: Iedereen heeft een talent, het hoeft alleen ontdekt te worden. Dat doe je door plezier te ervaren in de dingen die je doet. Bij Astara leggen we niet de nadruk op jouw problemen of beperking, maar we kijken juist naar wat je in je mars hebt. We geven handvatten mee om thuis, op school of werk je prettig te voelen en goed te kunnen functioneren. Om jouw talent te ontdekken maken we veel gebruik van sport en spel, natuurbeleving en activiteiten met dieren. Zo kunnen we achterhalen wat het beste bij jouw interesses en talenten aansluit.


Aanbod: Begeleiding is maatwerk: begeleiding thuis (ambulant), gezinscoaching, deelname aan groepsactiviteiten- en projecten, sportmiddagen en individuele begeleiding. Ieder vorm van begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvraag. We werken samen met scholen en gemeenten. Zo bieden we (overbruggende) onderwijsactiviteiten aan leerlingen die tijdelijk niet meer naar school kunnen.

Equiteam

Equiteam:

www.equiteam-heuvelland.nl
info@equiteamheuvelland.nl
06-15544660

Visie en aanbod: In samenwerking met het paard (de co-therapeut) wordt doelmatig gewerkt om therapeutische effecten te bereiken. Het bewegen met en op het paard en het omgaan met het paard wordt doelmatig ingezet, afhankelijk van jouw of jullie hulpvraag. Equiteam biedt Equitherapie aan in de vorm van Orthopedagogische begeleiding, waarbinnen o.a. gebruik gemaakt wordt van basis voltigeoefeningen, het 'orthopedagogisch voltigeren'.

Therapoot

Therapoot:

www.therapoot.nl
info@therapoot.nl
06-11856863

Visie: Taal is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. De meeste trainingen en therapieen zijn dan ook verbaal gericht. Sommige kinderen hebben moeite met het begrijpen en internaliseren (het zich eigen maken) van taal. Denk aan kinderen met een discrepant IQ-profiel (wanneer het verbale IQ lager is dan het performale IQ) of aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Voor deze kinderen is leren door ervaren veel efficienter. Door te doen ervaart het kind wat er niet zo goed gaat en hoe het beter kan. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe gedrag makkelijker te internaliseren is, wat inhoudt dat het kind dit sneller zal toepassen in de praktijk. Ik vind dat leren door ervaren erg belangrijk is. In het kader van leren door ervaring is het gebruik van een hond tijdens de therapie of training een grote aanwinst. Honden zijn in staat het gedrag van kinderen te spiegelen. Dit geeft hen, op een veilige en niet verbale manier, inzicht in hun gedrag en de gevolgen van dit gedrag op anderen.


Aanbod: Therapoot biedt behandeling, therapie, begeleiding en trainingen aan kinderen en jongeren (leeftijd 4 t/m 18 jaar). Dit kunnen kinderen en jongeren zijn met:

  • Een ontwikkelingsstoornis (denk aan autisme en ADHD)
  • Sociaal-emotionele problemen (denk aan laag zelfvertrouwen, weinig weerbaarheid en moeite met contact maken),
  • Gedragsproblemen (denk aan agressie, opstandig gedrag of risicogedrag) of
  • Leerproblemen (denk aan dyslexie, werkhouding en plannen).
Therapoot biedt naast trainingen, therapie en behandeling ook individuele begeleiding. Er kan altijd gebruik gemaakt worden van de therapiehond als co-therapeut.
Bij Therapoot kunt u ook terecht voor intelligentieonderzoek. Therapoot meet de intelligentie met de WISC-III, de meest gebruikte intelligentietest. De test is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar oud. En... geen lange wachtlijst!
Samenwerkingspartners
Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!