Ambulante individuele begeleiding
Elke vorm van zorg bij JoKiJo start met een intake gesprek. Hierbij wordt gekeken naar de doelen die graag behaald zouden worden en de vorm van zorg die ouders/voogd of pupil wensen. Deze doelen worden opgenomen in het 1Gezin1Plan. De zorg die voortstroomt uit het 1G1P wordt meestal voor 1jaar vastgezet en telkens met 1 jaar verlengd, maar de doelen kunnen tussentijds altijd veranderen en daardoor aangepast worden. De individuele begeleiding is ambulant en kan daardoor in elke gewenste situatie, maar ook op elke gewenste locatie ingezet worden. Belangrijk vinden wij het namelijk dat het hele netwerk, te denken aan het gezin, de school, familie, vrienden, betrokken wordt. Zelfs op groepsdagen is er ruimte voor individuele begeleidingsmomenten.
Voorbeelden van doelen waaraan gewerkt kan worden zijn:

Ambulante individuele begeleiding jeugd (4-18jaar)
. De pupil structuur bieden en leren hoe om te gaan met situaties waar geen of minder structuur aanwezig is/geboden kan worden
. Helpen bij het aanleren van algemene dagelijkse levensverrichtingen
. Vergroten van de zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid
. Eventuele begeleiding bij sport en ontspanning
. Helpen bij het aanleren/verbeteren van prikkelverwerking
. Stimuleren van het aangaan en onderhouden van vriendschappen
. Het gezin ondersteunen bij opvoedingsvragen
. Aanleren/verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden
. Hulp bij plannen van o.a. huiswerk of dagindeling
. Psycho-educatie bij de jeugdige, het gezin, maar ook de school, om ervoor te zorgen dat er wederzijds begrip is
. Hulp bij schoolkeuzes en scholingstrajecten
. Hulp bij zelfreflectie

Ambulante individuele begeleiding (jong) volwassenen (WMO)
. Hulp bij het aanleren/plannen van huishoudelijke taken en voorbereiding op (gedeeltelijk) zelfstandig wonen
. Vergroten van de maatschappelijke participatie
. Hulp bij vraagstukken vanuit (overheids) instanties
. Hulp bij de overgang van school naar (het zoeken van) een baan
. Hulp tijdens het zelfstandig wonen
Zorgbureau JoKiJo
Copyright C 2018 by JoKiJo  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@JoKiJo.nl   Privacyverklaring
Designed Aznil.nl
Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!