Zorgbureau JoKiJo
Copyright C 2018 by JoKiJo  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@JoKiJo.nl   Privacyverklaring
Designed Aznil.nl
Ambulante groepsbegeleiding
Elke vorm van zorg bij JoKiJo start met een intake gesprek. Hierbij wordt gekeken naar de doelen die graag behaald zouden worden en de vorm van zorg die ouders/voogd of pupil wensen. Deze doelen worden opgenomen in het 1Gezin1Plan. De zorg die voortstroomt uit het 1G1P wordt meestal voor 1jaar vastgezet en telkens met 1 jaar verlengd, maar de doelen kunnen tussentijds altijd veranderen en daardoor aangepast worden. Bij groepsbegeleiding wordt er gekeken welke dagen, maar ook welke groep het beste bij de pupil passen. JoKiJo zorgt voor vervoer naar de groep en aansluitend terug naar huis. Er wordt rekening gehouden met verzoeken op het gebied van medicatie en voeding.
Bijna alle doelen waaraan gewerkt wordt tijdens individuele begeleidingsmomenten kunnen geoefend en uitgebreid worden tijdens deze groepsmomenten. De pupillen die alleen groepsbegeleiding hebben werken tijdens de groepsmomenten voortdurend aan de voor hen vooraf vastgezette doelen, maar omdat op deze dagen het hebben van plezier en het vinden van ontspanning belangrijk zijn, werken ze hier vaak onbewust aan.
Ambulante groepsbegeleiding jeugd (4-18jaar)

•    Leren samenspelen
•    Hulp bij het aanleren van gevarieerd eten
•    Leren omgaan met en adequaat reageren op leeftijdsgenootjes
•    Toepassen/aanleren van sociale en emotionele vaardigheden
•    Leren/toepassen voor zichzelf op te komen, maar ook aan te passen in groepen
•     Prikkelregulatie
•     Bieden/aanleren van structuur
•     Helpen bij (kleine) huishoudelijke taken
•     Leren grenzen aangeven/accepteren

Ambulante groepsbegeleiding (jong) volwassenen (WMO)
Hierbij kan gedacht worden aan alle mogelijke doelen die komen kijken bij het volwassen worden/zijn, zoals; omgaan met geld, zelfstandig ondernemen van activiteiten, maatschappelijke participatie, voor zichzelf durven opkomen en het verhogen van het zelfbeeld, individualisatie en separatie (durven loskomen van ouders en het ontwikkelen van een eigen Ik).
Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!