Wat te doen als uw kind/pupil zorg nodig heeft, maar u nog geen indicatie heeft voor ZorginNatura of PersoonsGebondenBudget?

•        Neem contact op met het jeugdloket van uw gemeente.
•      De gemeente wijst een contactpersoon toe en bepaalt na een gesprek of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor zorg en welk arrangement* wordt toegekend
•      De gemeente kan u een aantal zorgaanbieders voorstellen die overeenkomen met uw vraag. U bent vrij gesprekken aan te vragen en een keuze te maken die het beste bij u en vooral uw kind/pupil past.

Mocht u voor zorgbureau JoKiJo kiezen, dan kijken wij samen hoe we invulling gaan geven aan de afgegeven arrangementen. We werken met het 1Gezin 1Plan 1Regisseur. Hierin worden doelen opgesteld waaraan iedereen die betrokken is bij dit plan gaat werken. Het plan is flexibel en kan tussentijds herschreven of aangepast worden. Vaak wordt een arrangement toegezegd, maar duurt het even voordat alles daadwerkelijk op papier rond is. JoKiJo zal bij een positieve schriftelijke bevestiging vanuit de gemeente de zorg al starten zodat uw kind/pupil direct de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

Als u vooraf weet dat JoKiJo de juiste zorgaanbieder voor u en uw kind/pupil is, dan kunnen wij de aanmeldprocedure op ons nemen.

Ons zorgaanbod vanuit ZiN bestaat uit de volgende arrangementen:
Jeugd:
•      Ambulante individuele begeleiding
•       Ambulante groepsbegeleiding
•       Logeren

Ambulante WMO:
•       Ambulante individuele begeleiding
•       Ambulante groepsbegeleiding


*Arrangementen:
Een bepaalde zorg (bijvoorbeeld individuele begeleiding) met een vooraf vastgesteld jaartarief, uniform voor alle aangesloten zorgaanbieders.


Zorgbureau Jokijo
Copyright C 2018 by JoKiJo  .  All Rights reserved  .  E-Mail: info@JoKiJo.nl   Privacyverklaring
Designed Aznil.nl
Zorgroute
Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!